Zásady ochrany osobných údajov

Internetový obchod krekry.cz (ďalej len "naša webová stránka") patrí spoločnosti Pavel Kovanda, IČO 73649546, so sídlom Jílovice 113, Jílovice u Dobrušky, 51772, e-mail info@krekry.cz (ďalej len "my"). Ochrane osobných údajov venujeme veľkú pozornosť a s týmito údajmi nakladáme veľmi opatrne. Nižšie sa dozviete, aké údaje o našich prevažne návštevníkoch spracúvame, či ich spracúvame na základe ich súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely tieto údaje spracúvame a tiež ako dlho ich u nás uchovávame.

 

Aké osobné údaje spracovávame?

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame:

 1. Identifikačné a adresné údaje, t. j. údaje, ktoré nám umožňujú vašu identifikáciu, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu a ponúkať a predávať vám naše produkty bez neprimeraných právnych a vecných rizík, napr. meno, priezvisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, adresa miesta nákupu, adresa sídla, IČO;
 2. Údaje súvisiace s kúpnou zmluvou, t. j. údaje vyplývajúce z plnenia zmluvy, napr. dátum uzatvorenia zmluvy, doba trvania, dátum a dôvod ukončenia zmluvy, dátum úhrady kúpnej ceny, história objednávok, číslo zákazníka, údaje potrebné na riadne plnenie zmluvy vrátane výšky ceny, číslo bankového účtu, dátum úhrady ceny, ak je to potrebné;
 3. Elektronické údaje, t. j. údaje vytvorené v súvislosti s vašou návštevou našej webovej stránky, napr. adresa IP/Mac zariadenia, súbory cookie, údaje o polohe zariadenia, autentifikačné certifikáty;
 4. Kontaktné údaje, t. j. údaje, ktoré nám umožňujú kontaktovať vás a komunikovať s vami, napr. e-mailová adresa a telefónne číslo;

Tieto osobné údaje sa k nám dostávajú prostredníctvom týchto kanálov:

 1. Ich poskytnutím pri vzájomnej komunikácii prostredníctvom telefónu, e-mailu, pošty, webového kontaktného formulára atď.
 2. Tým, že ich sami vyplníte v niektorom z formulárov, napr. v rámci používateľského konta
 3. Ich získaním z verejne dostupných zdrojov (napr. z verejných registrov osôb, verejných zoznamov, profesijných sociálnych sietí)
 4. Ich získaním od tretích osôb pri poskytovaní právnych a súvisiacich služieb (úschova, zabezpečenie prekladov, znaleckých posudkov, komunikácia so zástupcami z Českej republiky a zo zahraničia a pod.)
 5. Ich získaním pri plnení našich zákonných povinností.
 6. Ich získaním pri návšteve našej webovej stránky.
 7. Pri nákupe v našom e-shope
 8. Keď odošlete svoju e-mailovú adresu prostredníctvom sekcie e-mailových noviniek na našom e-shope

Poskytovanie údajov tretích strán

Ak nám poskytnete údaje o tretej strane, je vašou povinnosťou informovať túto osobu a zabezpečiť, aby súhlasila s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Táto situácia nastáva napríklad vtedy, keď si objednáte nejaký tovar, ale potrebujete poveriť doručením inú osobu, ktorá ho prevezme. Vtedy musíte túto osobu o tejto skutočnosti informovať a zabezpečiť jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Súhlas tretej osoby musíte byť schopní preukázať kedykoľvek do 48 hodín od našej žiadosti. V tomto prípade nás tretia strana požiada o preukázanie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov.

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

 

Nákup tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Najčastejšie spracúvame vaše údaje s cieľom dodržať kúpnu zmluvu, t. j. úspešne vybaviť vašu objednávku a úspešne ju doručiť. Na tento účel môžeme vaše údaje poskytnúť aj tretím stranám, napríklad dopravcovi, aby vedel, na akú adresu má doručiť vašu zásielku. V tomto prípade je titulom na spracovanie osobných údajov plnenie zmluvy.

Nie ste povinní poskytnúť nám svoje údaje na tento účel. Bez týchto údajov by sme vám však nemohli predať naše výrobky a dôsledkom by bola nemožnosť uzavrieť kúpnu zmluvu.

Údaje na tento účel najčastejšie získavame prostredníctvom objednávkového formulára. V tomto formulári sú polia rozdelené do dvoch typov.

 1. Povinné, ktoré sú potrebné na vytvorenie kúpnej zmluvy a následnú realizáciu kúpnej zmluvy. Jednoducho povedané, tieto informácie potrebujeme, aby sme mohli spracovať vašu objednávku. Ide o meno, priezvisko, dodacie údaje, fakturačné údaje, e-mail a telefón. V tomto prípade sa elektronická pošta a telefón používajú na zaslanie potvrdenia o úspešnom prijatí vašej objednávky, na doručenie potvrdenia o platbe, na informovanie o priebehu vybavovania vašej objednávky a na komunikáciu s vami o vašej objednávke.
 2. Nepovinné, môžete ju vyplniť dobrovoľne. Pomáhajú nám špecifikovať vaše požiadavky a tiež nám pomáhajú efektívnejšie a účinnejšie spracovať vašu objednávku, ale nie sú potrebné na samotné spracovanie.

 

Správa používateľských účtov

Ak chcete využívať výhody používateľského konta, musíte sa najprv zaregistrovať na niektorej z našich stránok. Tým sa vytvorí miesto, kde budeme ukladať všetky vaše osobné údaje, doručovacie a fakturačné adresy, nastavenia, členstvo vo vernostnom programe, nákupné zoznamy, obľúbené položky, sledované produkty (watchdog), hodnotenia produktov, vyplnenú spätnú väzbu z prieskumov a ďalšie podobné údaje.

Spracovanie osobných údajov na tento účel je odôvodnené vaším súhlasom. Poskytnutie osobných údajov na základe vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, ale bez neho by nebolo možné vytvoriť vám používateľský účet. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a vymazať svoje konto. Ak nám oznámite, že si už neželáte byť zaregistrovaný, vaše konto okamžite zrušíme.

Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Nemáte preto žiadnu povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje na tento účel.

Starostlivosť o zákazníkov a zákaznícka linka

Neustále sa snažíme zlepšovať našu starostlivosť o zákazníkov, a aby sme mohli čo najrýchlejšie reagovať na vaše návrhy a problémy, potrebujeme adekvátnu dokumentáciu, t. j. vaše údaje a maximum informácií, ktoré sa vás týkajú.

Ak sa rozhodnete použiť na komunikáciu s nami niektorú zo sociálnych sietí, mali by ste mať na pamäti, že spracovanie takto poskytnutých údajov sa riadi aj podmienkami týchto sociálnych sietí, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

Spracúvanie osobných údajov na tento účel je odôvodnené naším oprávneným záujmom, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, alebo vaším súhlasom v závislosti od spôsobu komunikácie a od toho, ktorá strana komunikáciu iniciuje. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Nemáte teda povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje na tento účel.

Ak sa rozhodnete uverejniť recenziu, robíte tak dobrovoľne a vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Nemáte teda žiadnu povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje na tento účel.

Marketing

Delíme na dva typy:

 1. E-mailový marketing - akékoľvek obchodné oznámenia vám posielame e-mailom len na základe vášho súhlasu alebo nášho oprávneného záujmu v obchodnom vzťahu. Z odberu týchto správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť, a to buď priamo v marketingovej komunikácii, alebo po prihlásení sa do sekcie "Môj účet" a kliknutím na "Nastavenie e mailovej komunikácie". Snažíme sa vám posielať čo najmenej správ a len tie, o ktorých sa domnievame, že vás zaujmú alebo aspoň potešia. Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku alebo odvolať svoj súhlas (info@krekry.cz).
  Telemarketing a SMS - akékoľvek obchodné oznámenia vám zasielame prostredníctvom SMS len na základe vášho súhlasu alebo nášho oprávneného záujmu na obchodnom vzťahu. Zasielanie týchto správ môžete kedykoľvek odmietnuť, a to buď priamo v marketingovej komunikácii, alebo po prihlásení sa do "Môj účet" a kliknutí na "Nastavenia mobilnej komunikácie". Snažíme sa vám posielať čo najmenej správ a len tie, o ktorých sa domnievame, že vás zaujmú alebo aspoň potešia. Vo výnimočných prípadoch vás môže kontaktovať telefonicky marketingové oddelenie alebo zákaznícka podpora. Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku alebo odvolať svoj súhlas (info@krekry.cz).

Ak si nie ste istí, či sa chcete z akéhokoľvek dôvodu odhlásiť z odberu marketingovej komunikácie, kontaktujte nás na adrese info@krekry.cz. Naším cieľom nie je zbytočne vás spamovať, ak nemáte záujem o našu komunikáciu.

Ak vám napríklad pošleme e-mail, zaznamenávame aj niektoré metadáta, napríklad čas otvorenia správy, zariadenie, na ktorom ste správu otvorili, a ďalšie technické parametre o tomto zariadení. Spravidla to nie sú osobné údaje, ale ak by niektoré osobné údaje boli predmetom takéhoto spracovania, robíme tak na základe nášho oprávneného záujmu. V takomto prípade môžete kedykoľvek vzniesť námietku (info@krekry.cz).

Hodnotenia produktov, recenzie a obsah na našej stránke

Po doručení tovaru vám môžeme zaslať žiadosť o jeho hodnotenie - ako ste boli spokojní s nákupom u nás a ako ste spokojní s jednotlivými výrobkami. Využívame nezávislé služby aplikácie Klaviyo Reviews, ktorú vlastní spoločnosť Klaviyo, Inc. V rámci tohto hodnotenia prenášame údaje o obsahu vašej objednávky a vašu elektronickú poštu, na ktorú dostanete žiadosť o hodnotenie. Neposkytujeme žiadne iné osobné údaje a je na vás, či chcete poslať svoje hodnotenie prostredníctvom tejto služby.

Na to, aby ste mohli byť na našej stránke aktívni a zverejňovať alebo vytvárať akýkoľvek obsah, napríklad recenzie alebo komentáre a diskusné príspevky, musíte byť vo väčšine prípadov zaregistrovaní a prihlásení. Tento obsah je potom prepojený s vaším používateľským účtom, a preto môže byť pri týchto príspevkoch viditeľná vaša profilová fotografia, meno a priezvisko. Vďaka prepojeniu s vaším používateľským účtom máte možnosť upravovať alebo vymazávať určitý obsah. Za obsah, ktorý zverejňujete, a za aktivity v rámci svojho používateľského konta nesiete výhradnú zodpovednosť, preto neodporúčame verejne zdieľať akékoľvek svoje osobné údaje prostredníctvom obsahu, ktorý nechcete, aby bol verejne dostupný. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s vaším používateľským účtom nájdete vyššie (účel 2).

Vytváranie personalizovaného obsahu

Neradi vám odporúčame niečo, čo vám nedáva zmysel, preto údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, používame na prispôsobenie obsahu a ponuky na našej stránke a v marketingovej komunikácii. Na tento účel používame informácie o produktoch, ktoré často navštevujete, o vašich predchádzajúcich objednávkach (história vašich objednávok) atď. Takto vám môžeme odporučiť produkty, ktoré vás pravdepodobne potešia. A veríme, že táto metóda je lepšia ako odporúčanie náhodných produktov.

Spracovanie osobných údajov na účely vytvárania personalizovaného obsahu a reklamy je odôvodnené vaším súhlasom alebo naším oprávneným záujmom. Poskytnutie osobných údajov na základe vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, ale bez neho by nebolo možné poskytovať vám personalizovaný obsah a reklamu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete na adrese info@krekry.cz. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje na tento účel.

Personalizovaný obsah dokážeme vo veľkej miere poskytovať vďaka súborom cookie, ktoré si môžete ľubovoľne nastaviť a spravovať tak svoj súhlas.

Plnenie zákonných povinností

Niektoré vaše osobné údaje spracúvame aj preto, aby sme splnili naše zákonné povinnosti, najmä účtovné a daňové povinnosti. Spracúvanie osobných údajov na tento účel je odôvodnené plnením zákonných povinností. Tieto údaje o vás musíme spracúvať.

Zlepšenie našej webovej stránky

Počas vašej návštevy našej webovej lokality zhromažďujeme informácie, ako je vaša IP adresa, nastavenia prehliadača, ktoré nám pomáhajú určiť vaše jazykové preferencie, navštívené stránky vrátane dátumu a času vašej návštevy a odkazy, na ktoré kliknete, aby sme mohli prispôsobiť obsah tak, aby bol pre vás zaujímavejší, a ponúknuť vám produkty a obsah, ktoré oceníte.

Môžeme tiež merať počet návštev, pohyby používateľov myšou a podobné informácie. Tieto informácie nám pomáhajú robiť našu stránku intuitívnejšou a vedú k zlepšeniu našich služieb.

 

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe jedného z nasledujúcich titulov:

Plnenie zmluvy

Vysvetlenie

Príklad

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Ak s vami uzavrieme kúpnu zmluvu, spracujeme vaše identifikačné, adresné a kontaktné údaje, aby sme mohli plniť naše záväzky a kontrolovať plnenie vašich záväzkov.

Oprávnený záujem

Vysvetlenie

Príklad

Vaše osobné údaje spracúvame, ak náš oprávnený záujem na ich spracúvaní prevažuje nad vašimi právami a slobodami.

Keď vstúpite na našu stránku, spracúvame štatistické údaje o vašom prehliadaní, najmä preto, aby sme mohli zlepšiť naše služby, lepšie ich zacieliť a ponúknuť vám relevantnejší obsah.

Súhlas

Vysvetlenie

Príklad

Vaše osobné údaje spracúvame, ak nám na to dáte súhlas.

Zasielanie informačných newsletterov na základe toho, že ste nám prostredníctvom webového formulára poskytli svoju e-mailovú adresu a súhlasili ste s jej zasielaním.

Plnenie zákonných povinností

Vysvetlenie

Príklad

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na plnenie zákonnej povinnosti.

Aby sme splnili naše zákonné povinnosti, musíme uchovávať daňové doklady 10 rokov. V týchto dokladoch je uvedené napríklad vaše meno, adresa atď.

 

Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

 

V niektorých prípadoch musíme vaše osobné údaje preniesť tretím stranám, ale tieto tretie strany dodržiavajú podmienky ochrany údajov, ktoré sú v hlavných bodoch rovnaké ako naše podmienky a nijako neobmedzujú vaše práva. Tieto prípady sú nasledovné:

 1. Business partner Digismoothie s.r.o. - Digismoothie s.r.o. nám pomáha s prevádzkou nášho e-shopu a marketingom, preto musí používať rovnaké analytické a marketingové nástroje ako my a nemôže sa vyhnúť používaniu osobných údajov.
 2. Ecomail s.r.o. - Náš e-mailový marketingový nástroj, ktorý nám ďalej pomáha zasielať vám personalizovaný a zaujímavý newsletter.
 3. Google LLC - Google nám pomáha sledovať, ako ste spokojní s naším e-shopom a čo by sme na ňom mohli ďalej zlepšiť.
 4. Doručenie - aby dopravca, ktorého ste si vybrali, mohol doručiť vašu zásielku, musí vedieť, kam a komu. Preto, aby sme mohli splniť kúpnu zmluvu, odovzdávame dopravcovi vaše meno a priezvisko (alebo meno a priezvisko osoby, ktorá zásielku prevezme), údaje o doručení, vaše telefónne číslo, na ktoré vám dopravca zašle informácie o doručení, prípadne vám zavolá na upresnenie doručenia, a ak ste si objednali zásielku na dobierku, odovzdávame dopravcovi aj celkovú sumu, ktorú máte zaplatiť. Dopravcovia tieto údaje potrebujú len na doručenie a nie sú oprávnení tieto údaje použiť žiadnym iným spôsobom, t. j. sú povinní tieto údaje ihneď po doručení vymazať.
 5. Odovzdávanie informácií dopravcom - Na odovzdávanie informácií jednotlivým dopravcom využívame službu Balíkobot.cz patriacu spoločnosti Balikobot, s.r.o.
 6. Táto služba funguje len na prenos informácií medzi nami a zvoleným dopravcom. Spoločnosť Balikobot, s.r.o. nemá žiadne právo disponovať s prenášanými informáciami inak ako na prenos dopravcom.
 7. Platba kartou - Na platbu kartou používame spoločnosť Shopify Inc., ktorá sídli na adrese 151 O'Connor Street, Ground Floor, Ottawa, Ontario, K2P2L8. S údajmi o vašej kreditnej karte nespracúvame ani s nimi neinteragujeme. Pri platbe kartou len tejto spoločnosti poskytneme platobné informácie, ako je číslo objednávky (alebo variabilný symbol), vaše meno, e-mail a celková suma, ktorú chcete zaplatiť. Po dokončení procesu dostaneme od spoločnosti Shopify Inc. informáciu o tom, či bola platba úspešná alebo nie.
 8. Obchodná a transakčná komunikácia - zasielame prostredníctvom služieb spoločnosti Shopify Inc, ktoré sú viazané ich dôvernosťou. Obsah komunikácie môže obsahovať niektoré vaše osobné údaje, ale príslušná služba nemá právo s týmto obsahom akokoľvek nakladať, okrem servisných zásahov. Na distribúciu e-mailov používame nástroj Klaviyo od spoločnosti Klaviyo Inc. Servis a reklamácie - potrebné osobné údaje odovzdávame aj našim dodávateľom tovaru alebo servisnému stredisku v prípade požiadavky na reklamáciu.
 9. Backoffice - veci, ktorým nerozumieme, zverujeme odborníkom. V nevyhnutnom rozsahu preto vaše osobné údaje odovzdávame na spracovanie účtovníkom, daňovým poradcom, audítorom alebo poskytovateľom právnych služieb. V prevažnej väčšine prípadov ide len o údaje obsiahnuté v účtovných a daňových dokladoch. Podobne, aby sme vám mohli ponúkať a predávať naše produkty a služby na najvyššej úrovni, musíme spolupracovať s viacerými poskytovateľmi informačných a komunikačných služieb.
 10. Orgány verejnej moci - vaše osobné údaje poskytujeme orgánom verejnej moci, ak sme k tomu povinní na základe kúpnej zmluvy (typicky pri podaní žaloby, návrhu, sťažnosti atď.) alebo ak to vyžaduje zákon. Poskytovanie osobných údajov týmto orgánom sa nevykonáva pravidelne, ale len náhodne.
 11. Poskytovatelia sociálnych médií - na základe histórie vašich objednávok, záujmov a správania na našej stránke sa vám môže na sociálnych médiách zobrazovať personalizovaný obsah a ponuky. Umožňujú to predovšetkým súbory cookie, ktoré používajú takzvané widgety, ktoré sú vložené na našej stránke.

 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje rozdeľujeme do dvoch skupín, podľa ktorých sa určuje doba uchovávania.

 1. Povinné - ide o údaje, ktoré nám zákon určuje, ako dlho ich musíme uchovávať. Tieto údaje nie je možné vymazať, ani keď o to požiadate. Ide najmä o údaje súvisiace s kúpnou zmluvou (napr. pri daňových dokladoch je táto doba stanovená na minimálne 10 rokov). V rámci našej schopnosti plniť vaše požiadavky a poskytovať vám kvalitnú zákaznícku podporu uchovávame aj vaše kontaktné údaje až do ukončenia obchodného vzťahu a do uplynutia záruky na zakúpený tovar plus 2 mesiace.
 2. Nepovinné - ide o všetky údaje, ktoré používame na zlepšenie našich služieb, cielenie našej komunikácie atď. Máte právo kedykoľvek požiadať o vymazanie týchto údajov. Aj tieto údaje uchovávame počas trvania obchodného vzťahu alebo 26 mesiacov od vašej poslednej aktivity. Po uplynutí platnosti tieto údaje automaticky vymažeme vrátane vášho používateľského účtu.

 

Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje?

 

Zhromaždené osobné informácie a údaje sú primárne uložené na vysoko zabezpečených serveroch spoločnosti Shopify Inc., o ktoré sa starajú až stovky programátorov.

Pre komunikáciu vášho prehliadača s naším serverom používame šifrovaný (https) prenos, aby sa zabezpečilo, že nikto nemôže zachytiť komunikáciu vášho prehliadača s naším serverom, čím sú vaše údaje v bezpečí.

 

Aké práva máte pri spracúvaní osobných údajov?

 

Rovnako ako my máme určité práva týkajúce sa spracovania osobných údajov, aj vy máte práva, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť.

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame

Máte právo požiadať nás o zoznam všetkých osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Tento zoznam vám môžeme vytvoriť po riadnom overení vašej totožnosti. Ak ho chcete získať, pošlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu info@krekry.cz. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok za kópiu poskytnutých osobných údajov na základe vzniknutých administratívnych nákladov.

Právo na opravu osobných údajov

Ak zistíte, že o vás evidujeme nesprávne osobné údaje, máte právo nás požiadať o ich opravu. Budeme veľmi radi, ak takéto podnety prijmeme a radi ich čo najskôr opravíme. Opäť nás stačí kontaktovať e-mailom na adrese info@krekry.cz.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie všetkých osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, s výnimkou tých, ktoré sme povinní uchovávať podľa zákona alebo ktoré sa používajú na plnenie prebiehajúcej kúpnej zmluvy a bez týchto údajov by sme nemohli dosiahnuť úspešné uzavretie zmluvy. Pre vymazanie vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte na adrese info@krekry.cz.

O vymazanie svojich osobných údajov môžete požiadať, ak:

 1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;
 2. vaše osobné údaje spracúvame nezákonne;
 3. ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracúvané, a my nemáme žiadne iné oprávnenie (právny dôvod) pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov;
 4. namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na marketingové účely (napr. zasielanie newsletterov);
 5. namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, pokiaľ nepreukážeme, že náš oprávnený záujem prevažuje nad vaším právom na vymazanie ;
 6. existuje zákonný dôvod, ktorý si vyžaduje vymazanie týchto osobných údajov, alebo
 7. spracúvame osobné údaje dieťaťa bez súhlasu rodičov na takéto spracúvanie.

 

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Ak nemáte záujem o úplné vymazanie vašich údajov, ale len o dočasné obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Ak chcete, aby sme vaše osobné údaje preniesli tretej strane, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. Ak by však uplatnenie tohto práva mohlo nepriaznivo ovplyvniť práva a slobody tretích strán, nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete proti tomu vzniesť námietku. Niektoré údaje spracúvame v rámci nášho oprávneného záujmu a tieto dôvody vám radi upresníme, stačí nám napísať na adresu info@krekry.cz a uviesť, aké údaje zhromažďujeme a čo žiadate, aby sme bránili.

Právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov

Budeme radi, ak nám zašlete akékoľvek námietky alebo otázky týkajúce sa ochrany údajov priamo, aby sme vám mohli poskytnúť okamžitú pomoc alebo podporu pri riešení vašej záležitosti. Stačí nám napísať na e-mailovú adresu info@krekry.cz. Uplatnenie vyššie uvedených postupov však neobmedzuje vaše právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Ak je spracovanie vašich údajov založené na vašom súhlase, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a súhlas so zasielaním obchodných oznámení môžete odvolať jednoducho tým, že na príslušný e-mail odpoviete "Nie" alebo inak vyjadríte svoj nesúhlas v odpovedi, prípadne kliknutím na príslušný odkaz, ak je uvedený na konci obchodného oznámenia.

Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky alebo ktoré by vás ovplyvnilo podobným významným spôsobom.

 

Sú vaše osobné údaje prenášané mimo EÚ?

 

Ak prenášame vaše osobné údaje na spracovanie do tretej krajiny (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý zahŕňa krajiny mimo Európskej únie - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) alebo medzinárodnej organizácii, robíme tak len vtedy, ak Európska komisia rozhodla, že tretia krajina alebo medzinárodná organizácia poskytuje primeranú úroveň ochrany, alebo ak príjemca poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov a v cieľovej krajine sú k dispozícii vymáhateľné práva dotknutých osôb a účinná právna ochrana dotknutých osôb.

 

Aké právne predpisy upravujú spracovanie údajov a ochranu súkromia?

 

Spracovanie osobných údajov v Českej republike sa riadi najmä týmito právnymi predpismi:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov,
 • Zákon č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov,
 • Zákon č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník.

Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 5. apríla 2020.